VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Sokolovská uhelná už dnes žije výhledem do vyuhlení

KARLOVARSKÝ KRAJ - Rozhovor s Františkem Štěpánkem, generálním ředitelem Sokolovské uhelné, o tom, jak si firma stojí, ale i o krajských volbách, o problémech porcelánu a novém stadionu

19.10.2008
SDÍLEJ:

František Štěpánek, generální ředitel Sokolovské uhelnéFoto: DENÍK/Petr Zahradníček


Rozhovor s Františkem Štěpánkem, generálním ředitelem Sokolovské uhelné, se uskutečnil v salónku restaurace Golf Sokolov. „Máme na to zhruba hodinu, tak se můžete ptát,“ začal Štěpánek.

Hovořili jsme spolu před rokem, jak si firma hospodářsky stojí letos?
Myslím si, že v polovině října bychom byli špatnými hospodáři, kdybychom neuměli odhadnout, jak tento rok dopadne náš hospodářský výsledek. V meziročním srovnání firma funguje stabilně, jsou naplňovány veškeré ukazatele…Lze zjednodušeně konstatovat, že Sokolovská uhelná má letos nastartováno na historicky nejlepší výsledky hospodaření firmy.

Jak pokračují rekultivace na Medardu?
Podle časového harmonogramu a úkolů věcného plnění. Samozřejmě zde běží i celá řada akcí, které nejsou přímo pod naším dohledem – jedná se o akce ze státního dotačního programu. Ale tak jak mám informace, práce běží, nejsou tam žádné zvláštní problémy… Letos bylo ukončeno čerpání vod, což je velice významný zlom v této lokalitě, který signalizuje, že se blíží finalizace tohoto díla. Teď už tedy neřešíme nějaké zásadní rekultivace, ale spíše takové ty technické záměry hlavně do prvopočátku, kdy se bude jezero už napouštět a kdy musí být některé věci připraveny, protože pak už to nepůjde. Vůbec se nechci bavit o tom, co tam jednou bude nebo nebude, protože si myslím, že to ukáže čas, chování a potenciál investorů…

Zpracovatelská část na Vřesové?
Mám tu skupinu lidí, která dostala jasný úkol, který zní – Vřesová pojede a vy připravíte využití Vřesové takovým způsobem, že při ukončení uhlí přejdete kontinuálním způsobem na něco jiného a bude to dál fungovat. Je tu nedořešený problém centrálního vytápění. Nikdo tady nedomýšlí, co bude, až dojde uhlí? A to nejde pak řešit tři roky před ukončením těžby, ale už teď. S tím souvisí i další provozy na Vřesové, aby žily… Je to velká výzva a jsem v tomto ohledu optimista.

Kolik má Sokolovská uhelná v současnosti zaměstnanců?
Pohybuje se to stále kolem čísla 4 600. V letošním roce je to minimální pokles – tuším, že je to asi 25 lidí. Je třeba ale také říct, že máme za sebou dva tři klidnější roky. Vzhledem k tomu, že nás ale čeká korekce výkonů Sokolovské uhelné, tak jak se pomalu budeme blížit k závěru v těžbě, tak samozřejmě není možno do budoucna počítat s tím, že pojedeme neustále desetimilionové výkony v těžbě za rok a najednou bude nula a konec. Máme tedy výhledový záměr postupného poklesu těžeb a tomu musíme uzpůsobovat i nákladovou oblast, včetně počtu zaměstnanců… V příštím roce dojde tedy k jeho výraznějšímu poklesu, ovšem v rámci fluktuace, kterou firma má. Není to tedy o nějakém hromadném propouštění, ale o korigování stavu lidí v duchu pravidel hry, tak jako jsme to dělali v minulých letech.

Průměrný plat ve vaší firmě je z hlediska kraje nadprůměrný…
Nerad bych o tom příliš hovořil vzhledem k situaci, v jaké se nachází náš region. Z tohoto pohledu je nadprůměrný, plní se kolektivní smlouva. Počítáme i nadále, že se budeme chovat podle toho, jaké budou hospodářské výsledky firmy. Zmínil jsem, že očekáváme letos nejlepší výsledky firmy, a to se samozřejmě promítne i do výše průměrné mzdy. Vím, že z dlouhodobého hlediska je náš kraj v tomto směru na chvostu republikového průměru a nebylo by ode mě korektní, i k problémům, které mají např. porcelánky, abych se tu chlubil naší konkrétní průměrnou mzdou.

Co světová finanční krize, nemůže ovlivnit i hospodářské výsledky Sokolovské uhelné?
Já jsem v tomto směru přece jen větší optimista. Vidím za tím i velké politikum, jsou na spadnutí prezidentské volby v USA a jsou tu spousty vedlejších faktorů.
Pokud jde o konkrétní dopad na naši firmu – my přece jenom pracujeme v oboru, který je od těchto věcí odstíněn. My nejsme žádná finanční instituce ani vlastníci – a teď mluvím za sebe a za Rokose – nepracujeme tak, že bychom byli nějací spekulanti a šli do rizikových operací. Ve své podstatě je SUAS založen na výrobě a prodeji především elektrické energie a energií dalších. Jsou-li dneska signály, že se současná krize dotkne třeba automobilového průmyslu, pak ano, ale dopad na naši společnost vidím skutečně minimální.

Jaký je další vývoj ve vlastnických vztazích SUAS?
Vlastní ji tři akcionáři, v tomto se nic nezměnilo. Pracujeme samozřejmě na tom, aby se ty věci zprůhlednily a především, aby se postupovalo podle práva. Dál bych to nechtěl rozebírat, protože to je interní záležitostí firmy.

Sledujete konkurenci na severu Čech, konkrétně Mosteckou uhelnou, kde bývalí manažeři Koláček a Měkota mají zablokovaná konta ve Švýcarsku kvůli údajnému praní špinavých peněz?
Vůbec to nesleduji a ani bych to nechtěl nějak hodnotit. Myslím si, že to, co říkáte, nemá dneska žádný vliv na zmíněnou firmu a už vůbec ne s nějakým dosahem k nám. Nedokážu posoudit, co se tam stalo…

A Appian Group, kterou zmínění pánové zastupovali, nevlastní akcie Sokolovské uhelné?
Appian group neměl nikdy naše akcie…

Tak usiloval o privatizaci?
Do privatizace šly všechny tři hnědouhelné společnosti v severozápadních Čechách v druhé vlně kuponové privatizace. V Mostecké uhelné, jako první, došlo k doprivatizaci a následně se snažila o vytvoření jakéhosi celku hnědouhelných společností. My jsme tehdy dali jasně najevo, že nehodláme spolupracovat, a tak se jejich pozornost spíše upřela k Severočeským dolům. Nakonec to dopadlo tak, že se ani Severočeské doly nedoprivatizovaly směrem k těm snahám Mostecké a Appianu, ale řešila se ta věc směrem k ČEZu, ale to byla už věc následná. Mezitím došlo k doprivatizaci naší firmy, která proběhla zásadně jiným způsobem, než tomu bylo u Mostecké uhelné.

Dokdy chcete těžit uhlí a co dál, mluvil jste před rokem o plánech na průmyslovou zónu u Sokolova…
To platí dál, tam se nic nezměnilo. Do konce roku vypracuje Sokolovská uhelná materiál s názvem Výhled společnosti, který bude znamenat konkretizaci našich kroků až do vyuhlení obou lokalit, především lomu Jiří. V současné době jsme ve fázi, kdy máme dosti detailně zmapovány vytěžitelné zásoby na obou lomech tak, abychom přesně věděli, co se tu bude odehrávat až do úplného vyuhlení lomů. Tedy i v oblasti utlumení některých činností, v oblasti zaměstnanosti atd. Troufám si říct, že už na přelomu roku budeme mít přesné informace tohoto Výhledu a my si je rozhodně nenecháme pro sebe, ale budeme s nimi pracovat, abychom nejenom informovali o našich záměrech veřejnost, ale především krajský úřad a příslušná města, obce a nejrůznější instituce. Budeme se všemi komunikovat o tom, jaké společné kroky učiníme, jak to tady bude vypadat, až tu skutečně uhlí už nebude. Věřte, že tento Výhled je pro nás dneska důležitější nežli to, jak hospodaříme v jednotlivých letech. Cítím to i u ostatních lidí ve vedení firmy, že je pro nás dneska důležitější výhledové směřování nežli to, jak to u nás bude vypadat za jeden, za dva nebo za tři roky. Uvědomujeme si, že Sokolovsko zaznamená za 15 až 20 let největší změny v rámci kraje, a je důležité se na to připravit.

Jak jste spokojen se spoluprací s krajem, městy a obcemi?
Nezaznamenali jsme v uplynulém období žádné výraznější problémy s krajem. Je potřeba si uvědomit, že naše postavení v kraji je dosti silné a ta jednání jsou pak vyvážená. Jestliže jsem před chvíli uvedl kraj jako první, pak z logiky věci je to jasné, že naše kroky mají minimálně celokrajový dopad. Samozřejmě jsme zvědaví, jak se bude etablovat nové vedení kraje, ale naše filosofie je stále stejná. Každý musí vidět, že jakékoliv otřesy v Sokolovské uhelné mohou mít celokrajský dopad, a věřím, že to tak budou vnímat i případně noví lidé.
Pokud jde o města a obce, tak zde máme všude korektní vztahy a řešíme společně řadu konkrétních, ale zcela běžných problémů na základě spolupráce a vzájemné výhodnosti. A to není heslo, já to tak skutečně cítím.

To zní takřka idylicky…
Není to idylické – pozor! Mnohdy jsou to jednání na tělo, ale jsme rozumní lidé a prostě se musíme dohodnout.

Já mám na mysli něco jiného. Ve své novinářské praxi se seznamuji s celou řadou skandálů. Ať už je to známá „losovačka“ na multifunkční halu, propojení vysoce postavených lidí z karlovarského magistrátu na gang Zádamských…
Moment. Já jsem přece hovořil o krajském úřadě a obcích a městech v bezprostředním okolí Sokolovské uhelné, se kterými opravdu a aktuálně máme co do činění. Ve své podstatě, kdybych hledal nějaké styčné body s Karlovými Vary jako městem, tak bych řekl, že je toho v poslední době velice málo. Asi je i vidět, že se nějakým způsobem ve Varech zvlášť neetablujeme. Jsme silnou firmou s působností na Sokolovsku. V Karlových Varech jsou doma jiné subjekty, které by měly mluvit do toho, co a jak zlepšit a kam se ubírat. Přestože se bavíme o kraji, mě zajímá především Sokolovsko. Třeba v souvislosti s dokončením silnice R6. Právě proto, že máme vizi zmíněné průmyslové zóny u Sokolova, tak mě pochopitelně zajímá především ten úsek u nás. Nebo jinak… Je to asi dva tři týdny, kdy mi vysoce postavený člověk z Karlovarského porcelánu zavolal s tím, že někde něco zaslechl, že my, jako SUAS, bychom do toho šli… Odpověděl jsem ve vší slušnosti, že máme dost svých starostí.

Ale přesto, sponzorujete karlovarský hokej a někteří ti lidé z magistrátu staví miliardovou halu, ředitel KV Areny odstupuje…
Tak se podívejte na to, jak vypadá situace ve Varech a okolí a v Sokolově a okolí, včetně lidí, kteří tam jsou, atd. V Sokolově funguje regionální rada rozvoje, kde probíráme různé věci. Nemám například se starostou Sokolova Karlem Jakobcem problém a nevyhýbám se tomu. To je moje parketa. Abych řekl pravdu, tak ty lidi, o nichž mluvíte, ani neznám. Já o nich samozřejmě čtu a dělám si na ně spíše médii utvářený názor a o to víc si hlídám před takovými lidmi odstup, abychom si mohli v klidu realizovat své sny na Sokolovsku.

A ještě zpátky k tomu porcelánu, jak to vidíte?
Nechci a ani mi to nepřísluší, někomu radit… Taky by mi nedělalo dobře, kdyby mi někdo začal říkat, jak my to děláme špatně s tím uhlím. Nejsem manažer porcelánu. Nedokážu říct, zda ten management měl šanci optimálnějšími manažerskými rozhodnutími přebít cenu pracovní síly Asie versus Evropa, kurzové problémy, které na porcelán padají výrazně víc – to jim vůbec nezávidím, ani náhodou. Ale zároveň mě překvapuje, jestliže tam měl velké procentní zastoupení stát, proč v minulosti, když neměl porcelán problémy, proč tam tehdy nebyl ten stát vpuštěn a nespolupracovali… Teď, když ty problémy jsou, tak se volá o pomoc? To je trochu divné, ne? Asi by se dneska k tomu ministr Kalousek stavěl jinak, kdyby cítil vyváženost pozice, ale ta tam zřejmě v minulosti asi nebyla. V každém případě je to ale nefér vůči těm lidem, kteří tam dneska přicházejí o místa… A vůbec se jim nedivím, že jsou naštvaní.

Krajské volby – předpokládám, že mi neřeknete, koho budete volit…
Předpokládáte správně.

…ale co říkáte na to, že se na různých kandidátkách objevují vaši zaměstnanci?
Nemám s tím problém. Ale směrem do firmy nikdo politiku tahat nebude. Politika je každého privátní věc. Pokud by si někdo myslel, že bude v naší firmě agitovat pro toho či onoho, pak to považuji za hloupost. Právě proto, že by to nakonec mohlo mít i úplně opačný efekt. Takže po té privátní linii s tím nemám problém, proč by se nakonec nemohli zapojit naši lidé do politiky. Vždyť naši zaměstnanci působí v řadě zastupitelstev měst a obcí. To je přece dobře.

A jak podle vás krajské volby letos dopadnou?
Řeknu to v obecné poloze. Osobně si myslím, že volby dopadnou tak, že bude podstatně složitější povolební vyjednávání než v minulých dvou volebních obdobích. Bude hodně záležet na šikovnosti vyjednávacích týmů. Jenom doufám, že se vytvoří takový konsensus, aby to bylo ku prospěchu, aby ten kraj šel dopředu a aby kvůli nějaké nedohodě neměl kraj třeba přibouchnuté dveře do Prahy.

Autor: Petr Zahradníček

19.10.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Na podporu hokeje zahraje i kapela Pestalozzi.

Bijí srdce fanoušků pro hokejisty Energie?

Sokolov v sobotu patřil triatlonistům
92

FOTOGALERIE: Sokolov v sobotu patřil triatlonistům

Volby 2017. Zn.: Člověče, nezlob se

Karlovarský kraj - Jednadvacet politických stran a hnutí se bude v letošních parlamentních volbách ucházet o voličské hlasy. Jejich počet tak oproti minulým volbám, které se konaly v roce 2013, zbytněl o tři politické subjekty. A stejně tak jsou změny i ve složení odevzdaných kandidátek.

Policie hledá násilníka, ubližoval tříletému chlapci

Sokolovsko - Sokolovští kriminalisté pátrají po 29 letém muži z Kynšperku nad Ohří, který je asi 178 cm vysoké střední postavy, má krátké rovné hnědočerné vlasy na ježka, hnědé oči a prořídlé strniště.

Aš chce změnit bývalé kulturní středisko na komunitní centrum

Aš – O dotaci na rekonstrukci objektu bývalého Ašského kulturního střediska v Karlově ulici a jeho přeměnu na komunitní centrum chce požádat město Aš.

Kam za zážitky nejen o víkendu? Inspirujte se na novém webu Tipy Deníku

Chcete mít přehled o kulturních, sportovních a dalších akcích ve všech regionech? Pak navštivte naši stránku www.tipydeniku.cz, kde najdete fůru inspirace co podniknout nejen o víkendu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení