Politici mají pouze dvě možnosti: Odložit volby nebo zařídit, aby mohli volit i lidé v karanténě. Pokud zůstane šíření koronaviru pod kontrolou, je druhá možnost mnohem přijatelnější. A není nutno ani zavádět korespondenční hlasování.

Luboš Palata.
Peníze jsou pouze nutná podmínka

K izolovaným občanům lze volební urnu dopravit. Pokud všichni dodrží hygienická pravidla, sníží se možnost nákazy prakticky na nulu. Není ale důležité, jak to stát zařídí. Musí to udělat, aby vyhověl duchu demokracie a svobody.

Člověk se do karantény nedostal vlastní vinou. Není ani bezprostředním nebezpečím pro společnost. Neexistuje důvod, aby ho stát z voleb vyloučil. Nebo mu také chce upřít jídlo, aby chránil kurýry či dobrovolníky, kteří jej doručují?

I když nejsme přáteli paranoidních teorií, zneužití si lze tady představit úplně jednoduše: hygienici by těsně před samotnými volbami mohli účelově vyškrtnout celé skupiny lidí. Jejich rozhodnutí by nepodléhalo žádné kontrole a mohlo by významně ovlivnit výsledek. „Vyškrtnutí“ by se mohli bránit soudně. Pravděpodobnost, že budou volby prohlášeny za neplatné, by byla velice vysoká.

Prezidentovi profesoři

Aniž bychom hledali předem zlou vůli, možnost manipulace je na první pohled vyšší než v případě korespondenčního nebo internetového hlasování.

Politici, kteří alibisticky říkají: „Ono to nejde zařídit“ si svou leností zadělávají na velkou patálii.