Cizinci přinášejí fakultám peníze, mnozí jsou ale také vítanými budoucími pracovními silami, což se týká především slovenských mediků. Polovina posluchačů ze zahraničí má zájem po získání diplomu v ČR zůstat. Ostatní se vrátí domů a budou tam šířit dobré jméno Česka.

Nic nepomůže byznysu více než osobní kontakt. Právě absolventi tuzemských škol mohou být ve svých vlastech příštími kapitány průmyslu nebo významnými politiky, kteří pomohou rozvíjet vzájemný obchod. O přátelských vztazích nemluvě. Ve výběru hrají roli i nízké životní náklady, bezpečnost a výhodná geografická poloha ČR. Po odchodu Velké Británie z EU se šance českých univerzit o něco zvýšila. Aby se příležitost proměnila v realitu, musí se zapracovat i na administrativě. Zatímco vyřízení víza pro studium v Česku trvá 40 dní, v Maďarsku patnáct. Konkurence je veliká.