Chebští policisté zahájili trestní stíhání 35letého muže z Chebu pro pokračující trestný čin krádež, krádež ve formě pokusu a pokračující trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení. Tento muž se od března do května letošního roku sechebském regionupokusil odcizit nebo odcizil více než 1500 metrů telefonního kabelu, na kterém byly připojeny telefonní stanice. Poškodil také jeden dřevěný sloup, na kterém byly připojeny telefonní stanice. Tímto jeho jednáním došlo k ohrožení provozu veřejného telekomunikačního zařízení. Telefonica 02 Czech Republic a.s. Praha byla poškozena celkem o více než 86.700,- Kč. Vyšetřování probíhá na svobodě.