Policisté zahájili trestní stíhání pro trestné činy porušování práv k ochranné známce a trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi bylo proti 35 leté cizince, v České republice bytem v Chebu. Ta v únoru letošního roku na tržnici Dragoun v Chebu v prodejně uváděla do oběhu celkem 210 textilních výrobků, které byly neoprávněně značeny označením, které je identické či zaměnitelně podobné se zapsanými ochrannými známkami vlastníků (Puma,Nike, Adidas apod.). Dále v podejně vystavila a nabízela k prodeji celkem 1822 CD nosičů s různými hudebními nahrávkami a 427 CD video nosičů s různými filmovými nahrávkami, přičemž věděla, že veškeré tyto nahrávky byly pořízeny v rozporu s autorským zákonem. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 984.000,- Kč.