Policistům se podařilo objasnit případ krádeže kovového odpadu v jedné hranické společnosti z prvního čtvrtletí letošního roku. V tomto případě zahájili policisté trestní stíhání 55letého muže z Hranic pro trestný čin podílnictví a 19letého mladíka z Aše pro trestný čin krádež. Oba muži se dohodli na zcizení kovového odpadu a následném odprodeji ve sběrných surovinách. A to tak, že mladík nejméně od ledna do března letošního roku postupně zcizoval kovový odpad vznikající při výrobě ve zmiňované hranické společnosti na Ašsku a byl určen do sběrných surovin.

Tento mladík zde byl zaměstnán a odpad z pracoviště vynášel a vozil do své garáže v Aši, kde ho shromažďoval a po shromáždění určitého množství-nejméně ve třech případech ho odevzdal do sběrny v Chebu. Jedenkrát sám a to 19 kg mosazeného materiálu a peníze použil pro svoji potřebu. Dvakrát společně s 55letým mužem a to celkem 25 kg železa, 41 kg mosazi, 5 kg měděného materiálu, kdy utržené peníze si společně rozdělili. Starší z mužů dále převzal od mladíka více než 1.800,- Kč a to i přesto, že věděl, že peníze byly získány za věci, které pocházely z trestné činnosti, tyto peníze též použil pro vlastní potřebu. Hranické společnosti tak vznikla škoda více než pět tisíc korun. Vyšetřování probíhá na svobodě. Další okolnosti případu šetří Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR Okresního ředitelství v Chebu.