Z policejních statistik je zřejmé, že v posledních třech letech došlo ke značnému nárůstu trestných činů – úvěrový podvod.

Tato skutečnost bezesporu souvisí také s tím, že lidé se v dnešní době zadlužují mnohem více, než tomu bylo dříve. A vidina poměrně snadno získané finanční hotovosti je u některých zřejmě silnější, než strach z případného postihu.

V trestním zákoně je trestný čin úvěrového podvodu charakterizován dvěma druhy jednání. Jednak je to uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo jejich zamlčení při sjednávání úvěrové smlouvy. A rovněž je postihováno použití úvěru na jiný účel, než ke kterému byl určen.

Statistika trestného činu “úvěrový podvod” v západních Čechách

v letech 2001-2007

rok 2007 - 1190 případů - objasněnost 86 %

rok 2006 - 1126 případů - objasněnost 94 %

rok 2005 - 980 případů - objasněnost 86 %

rok 2004 - 413 případů – objasněnost 93 %

rok 2003 - 415 případů – objasněnost 97 %

rok 2002 - 428 případů – objasněnost 89 %

rok 2001 - 163 případů – objasněnost 99 %

Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR správy Zpč. kraje v loňském roce vyšetřovali případ úvěrového podvodu, kterého se měl dopustit devětadvacetiletý muž z Plzně. Ten jako jediný jednatel developerské firmy, která měla zajišťovat finanční a organizační záležitosti ohledně výstavby rodinných a bytových domů v jedné lokalitě na jižním Plzeňsku, získal u jednoho peněžního ústavu úvěr na 38 milionů korun. Z tohoto úvěru měla být uvedená výstavba financována. Stavební firma, která měla výstavbu provádět, investorovi předala k proplacení 5 faktur na celkovou částku 11.465.000,- Kč. Tuto částku měl poté peněžní ústav zaslat na účet stavební firmy. Obviněný však faktury od stavební firmy zlikvidoval a k prolacení bance pak předal dvě nové padělané faktury na částku 12.300.000,- Kč a na faktuře uvedl číslo účtu svojí firmy. Šetřením případu vyšla najevo ještě skutečnost, že i k žádosti o úvěr muž předložil padělané doklady. Policejní vyšetřovatel proti jednateli zahájil trestní stíhání pro trestné činy úvěrový podvod a podvod. Nyní muži hrozí trest odnětí svobody v délce 5 – 12 let.

Tento druh kriminality patří mezi ty, které se policii daří nejlépe objasňovat, což také vyplývá z našich statistik. Od počátku tohoto roku policisté v západních Čechách zatím šetří 94 případů úvěrového podvodu.

por. Helena Malotinská, tisková mluvčí PČR