V roce 2023 získali žáci devátých tříd hlásící se na střední školy v jednotné přijímací zkoušce průměrně 55 procent bodů z testů z českého jazyka a 39 procent z testů z matematiky. Vyplývá to z dat organizace Cermat, která analyzovala společnost prijimacky.ai.

Jak upozorňuje její ředitel Pavel Osvald, pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce je klíčové porovnat, na jakou úroveň žáka připravila jeho základní škola a jakou úroveň znalostí vyžaduje škola střední, na kterou si podává přihlášku. „Nejdříve by si měl žák udělat test, aby zjistil, na jaké úrovni jsou jeho znalosti. Pak je porovná s tím, co vyžaduje škola, na kterou se chce hlásit,“ radí Osvald.

Poradíte si s počty i gramatikou? Vyzkoušejte přijímačky na střední školu:

Ani pokud žák chodí na základní školu s nižší úrovní, než vyžaduje jeho vysněná střední škola, nejsou jeho šance na přijetí ztraceny. „Pokud děti a jejich rodiče věnují přípravě hodně času a dítě bude mít kvalitní doučování, může být na přijímačky dobře připraveno,“ říká Osvald.

Kde v testech uspěli

Mezi regiony, kam se hlásí žáci s nejlepšími výsledky v přijímacích testech, patří kromě Prahy a jejího okolí i okres Plzeň-jih nebo Jablonec nad Nisou. Zde je ovšem třeba vzít v úvahu i zkreslení, které může nastat v případě, že v okrese je například nadprůměrný počet gymnázií a méně odborných učilišť, vysoký podíl soukromých škol, případně nízký počet středních škol obecně. Z údajů Cermatu totiž vyplývá, že žáci s nejlepšími výsledky se hlásí nejčastěji na čtyřletá gymnázia, ti nejslabší jdou naopak zkusit štěstí na odborných učilištích.

„Za prestižní jsou nejčastěji považována většinou právě gymnázia, ale existují například i střední odborné školy, které mají velmi dobrou pověst a patří mezi uchazeči mezi velmi žádané,“ tvrdí Osvald. Atraktivními jsou podle něj gymnázia proto, že u jejich absolventů jsou větší předpoklady k tomu, že se následně dostanou na vysokou školu.

Mezi deseti školami, kam se v roce 2023 hlásili studenti s nejvyšším bodovým ziskem v přijímacích testech, bylo deset gymnázií. Školou, kam se hlásili žáci s nejlepšími výsledky v přijímacích testech, bylo Gymnázium Jana Keplera z Prahy 6. Tam si podávali přihlášky deváťáci s průměrným bodovým ziskem přes 84 procent bodů z češtiny a necelých 79 procent z matematiky. Data o tom, které žáky nakonec gymnázium přijalo, ale nejsou k dispozici. Podobně jako na některých dalších školách je totiž jednotná přijímací zkouška jen jedním kritériem přijetí, škola pořádá i svou vlastní přijímací zkoušku. Výsledky obou zkoušek se pak vyhodnotí podle předem stanovených pravidel. Některé školy pořádají také talentové zkoušky, nechávají uchazeče psát motivační dopis, případně zohledňují účast na olympiádách a odborných soutěžích.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

info Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.