České ministerstvo zahraničí i nadále doporučuje cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. „Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí. Tato se postupně uvolňují, a tak je třeba se před cestou zajímat o aktuální situaci k danému datu,“ upozorňuje ÚAMK.

Cesta do Německa

Telefonní kontakt na německou ambasádu v Praze: 257 113 111

Cizí státní příslušníci mohou v současné době navštívit Německo pouze za účelem cesty domů, pokud zde mají místo obvyklého pobytu, za účelem pobytu v případě, že je to nutné k zachování již existující rodiny nebo za účelem výkonu výdělečné činnosti. 

Dovolená u moře - Ilustrační foto
Bezpečná dovolená u moře: Řecko vede, Češi budou mít zřejmě privilegia

Německem je možné také tranzitně projíždět, pokud není k dispozici alternativní spojení a je možný průjezd všemi tranzitními zeměmi i vstup do cílové destinace. „Účel cesty a předpoklady pro vstup do cílových i tranzitních států je zapotřebí doložit (cestovní pas, potvrzení o nahlášení bydliště, povolení k pobytu, jízdenky či letenky). Za těchto podmínek je do Německa možné přicestovat i pozemní dopravou za účelem odletu z německého letiště,“ dodává ÚAMK.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Vstup do země pak vláda povolila také těm, kteří k tomu mají závažné důvody. „Například termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu, a bez tohoto ošetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu, péče o člena rodiny, kterou může zajistit pouze a nutně jen rodinný příslušník. Zde je zapotřebí předložit příslušné lékařské osvědčení/potvrzení, vyzvednutí člena rodiny za účelem zdravotní péče v zahraničí s příslušným lékařským osvědčením/potvrzením, péče o dítě/rodinného příslušníka s příslušným lékařským osvědčením/potvrzením nebo výkon střídavé péče o dítě, pokud je výkon péče nutný, aby druhá osoba vykonávající péči mohla pracovat. Je zapotřebí předložit odpovídající doklady,“ vysvětluje ÚAMK.

Mezi závažné důvody patří podle automotoklubu cesta zemědělce nebo lesníka za účelem obhospodařování ploch v Německu, pokud působí v oblasti výroby potravin: „Vstup do země je v případě předložení příslušných dokladů povolen. Čistě soukromé účely sem nespadají.“

Slobodna Dalmacija. Pobyt rodiny z Olomouce na Makarské riviéře záhy po uvolnění mimořádných opatření zaujal i místní média
První Češi dovolenkují u Jadranu za pozornosti místních médií. Jaká byla cesta?

V případě podezření na nákazu koronavirem mohou úřady zavést další opatření podle německého zákona na ochranu před infekcemi. Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí do Německa cestovat, stejně jako osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv (včetně návštěv manželů nebo dětí) povolen není.

Situace na hranici s Polskem

Aktuální opatření, která se vztahují na osoby vstupující na území Polska, naleznete na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

Polské hranice jsou v současné době uzavřeny pro všechny cizince, a to nejméně do 12. června. Výjimku tvoří pendleři nebo přeshraniční studenti, kteří jsou také osvobození od povinné 14denní karantény. Té jsou zproštěni také řidiči kamionové dopravy, letecké posádky, námořní rybářské posádky, posádky námořních lodí, posádky vlaků přepravujících zboží, pracovníci v zemědělství pracující na druhé straně hranice se sousedním státem, příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při výkonu služby, příslušníci spojeneckých vojsk plnící úkoly na území Polska, členové akreditovaných diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci.

„V případech upuštění od karanténní povinnosti Polsko nevyžaduje, aby se osoby při překračování hranice prokazovaly negativním výsledkem testu na SARS CoV-2,“ dodává ÚAMK.

Tranzitní doprava zůstává v Polsku zakázána. Výjimky jsou udělovány výjimečně, zejména z humanitárních důvodů. Mezinárodní vlaková přeprava zůstává přerušena až do odvolání. Aerolinky LOT zrušily všechny ne cargo lety až do 31. 5.

Boeing 737-800 společnosti Smartwings - Ilustrační foto
Smartwings chystají restart letů k moři. Chorvatsko bude jako první

Hromadná doprava v zemi funguje v omezené míře, taktéž letecké/vlakové a autobusové spojení mezi jednotlivými regiony. Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení, případně 1/3 kapacity míst k sezení i stání.

Do Rakouska pouze s testem na koronavirus

Chystáte-li se vypravit do Rakouska, budete si muset zajistit atest o neinfikovanosti koronavirem. Ten nesmí být starší než čtyři dny a formulář k vyplnění je k dispozici v angličtině i němčině. Lidé, kteří mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají, mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, musí ale podstoupit 14denní domácí karanténu a tuto skutečnost potvrdit vlastnoručním podpisem (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem).

„Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze projíždět, dokládáte jak konkrétními doklady, tak například i dostatkem paliva v nádrži). V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem doporučujeme mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde v češtině a němčině,“ doplňuje ÚAMK.

Prázdná pláž v Barceloně
Turisté vítáni. Španělsko od července otevře hranice, oznámil Sánchez

Pravidla se nevztahují na přepravu zboží, cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti s výjimkou přepravy osob, cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele včetně rodinných důvodů (nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole, např. prostřednictvím vyplnění podobného formuláře, jako je uveden ZDE), repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat, pendlery a české žáky a studující v Rakousku. Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

Výlet na Slovensko zatím možný není

Aktuální informace o opatřeních na Slovensku naleznete na webu vlády SR.

„Vstup na území Slovenska a tranzit není možný kromě výjimek uvedených na stránkách MZV a EZ Slovenské republiky. Cesta za rodinou pro cizince na území SR je možná pouze pro osoby blízké občana SR (manžel, manželka, nezletilé dítě). Cizinci, kteří chtějí cestovat na území SR pouze za účelem turistiky, nesplňují podmínky pro vstup na území SR a nejsou vpuštěni. Pro cestování za účelem turistiky se výjimky neudělují,“ upozorňuje ÚAMK.

Od 13. 3. 2020 je v zemi zastavena mezinárodní vlaková, autobusová i letecká doprava do a ze Slovenska až do odvolání. Cestu autem lze uskutečnit jen přes vybrané hraniční přechody. Turistické výletní lodě smějí Slovenskem jen projíždět, nesmějí však nikde přistát. Vnitrostátní doprava na Slovensku funguje v omezené míře, většinou podle víkendových jízdních řádů.

Lidé na nákupní třídě v Kolíně nad Rýnem
Evropa zůstává nejhůře zasaženým kontinentem. Hlásí přes dva miliony případů

„Všem osobám, které vstoupí na území SR po 20. 4. 2020, je nařízena izolace ve státem určených zařízeních na dobu nevyhnutelnou pro vykonání diagnostiky na COVID 19. Po negativním testu jsou propuštěni do 14denní domácí karantény,“ dodává ÚAMK.

Pro další podrobnosti je možné kontaktovat zastupitelské úřady jednotlivých zemí v Česku. Přehled všech otevřených hraničních přechodů pak naleznete ZDE.

Na dovolenou do Chorvatska

Chorvatská vláda umožňuje cizincům vstup do země po předložení potvrzení o rezervaci ubytování v tamních ubytovacích zařízeních. „Při cestě do Chorvatska mohou občané České republiky použít jako cestovní doklad občanský průkaz nebo cestovní pas.  Děti mladší 15 let musí mít cestovní pas, protože podle nařízení EU z roku 2012 musí mít každá osoba, která překračuje hranice, svůj vlastní cestovní doklad,“ vysvětluje ÚAMK. 

„Pro přejezd (Rakouskem, Slovinskem, Maďarskem) jsou nutné dálniční známky (lze zakoupit na centrále UAMK) a pro pohyb na území Chorvatska lze zapůjčit mýtnou krabičku, která zlevní a zrychlí průjezd po chorvatských dálnicích,“ upozorňuje.

Během pobytu v Chorvatsku musí turisté dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví. Mezi ta patří především omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a pravidelné ranní měření teploty během 14 dní od vstupu na území země (v případě, že překročí 37,2 stupně Celsia, je turista povinen kontaktovat místně příslušného epidemiologa).

Letiště Václava Havla v Praze - ilustrační foto.
Češi by se neměli bát kupovat letenky, říká odborník. Riziko vidí v něčem jiném

„Čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů na Covid, jestliže během průjezdu nedojde k zastavení, a totéž platí i pro rakousko-slovinskou hranici. Bude třeba předložit rezervaci ubytování v Chorvatsku. Slovinsko na své území vpouští jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu (doba pobytu na Slovinsku je pak maximálně 24 hodin). Prokázat to lze zejména dokladem o rezervaci ubytování v jiné zemi, která je cílovou destinací,“ dodává ÚAMK.

Kudy do Chorvatska?

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem: Gornja Radgona – Bad Radkersburg, Holmec – Grablach, Karavanke – Karawankentunnel, Vič – Lavamund, Ljubelj – Loibltunnel, Trate – Mureck, Radlje – Radlpass, Svečina ‒ Berghausen, Gederovci – Sicheldorf, Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), Korensko sedlo – Wurzenpass.

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu této země se doporučuje mít u sebe již vyplněné formuláře (Prohlášení o vstupu a průjezdu).

Přes Maďarsko zatím na dovolenou nelze projíždět. Lze očekávat, že situace se bude postupně rozvolňovat, ministerstvo zahraničí ČR o tom s Maďarskem jedná.