Během procházky se seznámíte s mnoha zajímavostmi o zdejší přírodě a historii. Na stezce uvidíte odhalené základy zaniklé kaple Panny Marie na vrchu Vysoká, které jsou zde zakonzervovány pod zdejší nízkou mohylou, dojdete také k Šibeničnímu smrku, nachází se zde též památník husitské bitvy z roku 1427 od Miroslava Hrubce.

Perlou celé stezky je monumentální světecká jízdárna, která byla vystavěna v polovině 19. století v novorománském slohu, v roce 2000 byla zrekonstruována a dnes slouží jako prostor pro konání kulturních akcí. Na stezku se můžete vydat oběma směry.