V roce 1852 vyrostla v lese u cesty vedoucí k Přimdě kaple Panny Marie. Nechal ji zde vybudovat místní stavitel Thurner jako poděkování, že mohl stavět kopuli kostela v Mariánských Lázních. Zpustošená kaple byla obnovena v roce 1993 a dodnes se u ní lidé zastavují.