Už její název napovídá, že bude mít cosi společného se známým Jiráskovým dílem Lucerna.

Podle dochovaných vzpomínek v knize Z mých pamětí se v této lokalitě potuloval mladý Alois Jirásek při častých návštěvách u svého strýce v mlýně zvaném Paseka. Při večerních přástkách pak pozorně naslouchal vyprávění mlynářů, mládků, stárků i vandrovníků o nadpřirozených bytostech a hastrmanech. Své postřehy později zúročil ve hře Lucerna.

Více o tom se dozvíte z deseti informačních tabulí, které stezku dlouhou 13,5 km lemují. Kromě toho načerpáte též informace o historii, geologii, botanice, zoologii nebo horopisu. Je jedno, zdali se vydáte z Osvračína, nebo ze Staňkova, trasa je značena oběma směry.