Lokalita je zahrnuta do soustavy Natura 2000. Chráněné území leží nedaleko Kraslic. Hlavním důvodem ochrany je vegetace druhotných vřesovišť a stanovišť s výskytem lišejníků. Roste jich tu několik druhů.