E-výuka nikdy plnohodnotnou výuku ve škole nenahradí, ale podle Jiřího Mesnera, který ve škole učí matematiku a fyziku a je zároveň i zástupcem ředitelky školy, mají o ni žáci zájem. „Distanční výuka tu klasickou nenahradí, ale naši žáci se s tím popasovali poměrně dobře a přistupovali k ní zodpovědně,“ sdělil.

Co nám covid dal a vzal.Zdroj: DeníkOproti první vlně pandemie, kdy pedagogové učili přes různá sociální média, byla současná výuka snazší. Povedlo se vymyslet systém, který funguje a všichni se přihlašují jednotně přes Google Classroom, kde jsou jednotlivé učebny pro žáky i učitele.

„Každý předmět tak má svoji virtuální učebnu, kde jsou žáci přihlášení a dostávají materiály ke studiu. Dokonce jsme měli i on-line třídní schůzky, kde jsem s rodiči o žácích mluvil a musím říct, že i rodiče to vzali bez problému,“ popsal pedagog Mesner. Výuka přes počítač má několik fází a možností, jak výuku oživit tak, aby i jednotlivé žáky bavilo. „Nějakou látku jsme probírali formou klasické on-line výuky, kdy pedagog a žáci seděli u počítače. Následně jsme také přistoupili k tomu, že učitel natočil výukové video, to žákům rozeslal a děti se pak podle toho učily samy. A samozřejmě jsme žákům zasílali přes on-line prostředí i testy k vyřešení, které museli udělat,“ vysvětlil Jiří Mesner.

Během on-line výuky se pedagog setkal i s velmi aktivním přístupem žáků. „Pořádal jsem i nepovinné konzultace on-line pro žáky a hlásilo se mi na ně kolem devadesáti procent školáků. Bylo na nich vidět, že jim to není jedno a že mají opravdu o výuku zájem. Většina z dětí se na výuku těšila,“ zdůraznil Jiří Mesner.

Ilustrační foto
Pozitivně testovaných na covid v Karlovarském kraji přibylo