V severozápadním cípu byl postaven obelisk na paměť císařů Františka 1. a Ferdinanda 5., jimž Metternich sloužil. Obelisk bude po restaurování slavnostně odhalen 8. června během Zámeckých slavnosti.