Sportoviště, ke kterým patří také areál pod vrchem Háj, spravuje firma Ašské lesy. K atraktivní nabídce patří také lezecká stěna. V letošním roce by měly vzniknout nové možnosti vyzkoušet si lezecké dovednosti na různých úrovních obtížnosti.

„K lezecké stěně se chystáme vytvořit možnosti lezení na dalších místech. Jedno bude přímo pod rozhlednou a další bude v odlehlejší lokalitě skal v Podhradí, kterým se říká Čertovy skály. Zde budou umístěna v obvodu skal 40 metrů dlouhá ferata,“ vysvětluje Jan Šnajdr z Ašských lesů.

Miky. Pes, kříženec střední velikosti, věk 12 let. Je hodný, ale má své nálady, vadí mu třeba utírání pacek, nebo nasazování kšírů, pak i kouše.
Nekupujte, adoptujte. Psi z útulku v Hraničné čekají na nový domov

Trasa pro lezení bude osazena lezeckými prvky do spirály, aby byl prostor využit co nejvíce. V současné době je připravován rozpočet a práce by mohly začít na jaře. „Bude nám ctí, v rámci připomenutí 120. výročí otevření ašské rozhledny, nabídnout další možnosti vyžití v okolí této dominanty. Pokračujeme v přípravě dalších prvků turistického ruchu,“ zmínil v úvodu jednatel Ašských lesů Jiří Červenka.

Velké pozornosti se těší dřevěný prvek dvou písmen v podobě jména města s rozhlednou v pozadí. Ašské lesy ho vytvořily bez jediného železného hřebu. Toto místo je zřejmě nejčastěji focenou lokalitou. Nová lezecká místa navýší atraktivitu celého prostoru a nabídnou možnost sportovního lezení pro děti a začátečníky. V loňském roce opět narostla návštěvnost na vrchu Háj. Pracovníci Ašských lesů se starají také o čistotu v prostorách samotné rozhledny. Pan Šnajdr dodává: „Zametáme schody a uklízíme případné odpadky. Uvnitř samotné stavby nepořádek nebývá. Spíš v okolí. S tím „bojují“ Ašské služby s.r.o., které zaslouží velkou pochvalu za starost o údržbu v blízkosti rozhledny.“

Miroslav Všetečka