Firma Ašské lesy s.r.o., která spravuje lesní pozemky pro město Aš a Hranice, pravidelně organizuje sběr lesních plodů ve spolupráci s místními školami. „Také v roce 2023 jsme navázali na mnohaletou tradici a děti ze školy v Okružní ulici v Aši sbíraly kaštany.

Kaštanů bylo přes jednu tunu.Kaštanů bylo přes jednu tunu.Zdroj: Foto: Miroslav Všetečka

V letošním roce jich dokázaly nasbírat přes jednu tunu,“ řekl k tématu jednatel Ašských lesů Jiří Červenka. Ašské lesy vnímají spolupráci při sběru lesních plodů jako doplňkovou činnost k přednáškám a setkáním s dětmi v mateřských a základních školách v rámci přednášek o práci, hospodaření a péči o les. V dětech se tak přirozenou cestou buduje vztah k přírodě a zvířatům. Lesní správce Ašských lesů Michal Kopásek doplnil informace: „Sesbírané lesní plody využíváme jako doplněk přikrmování zvěře v zimním období. Zvěř pak dělá menší škody na lesních porostech. Dokrmujeme také nasušenou pící a zrnem.“ Vedení Ašských lesů si pochvaluje spolupráci nejen se školami, ale také s členy mysliveckých spolků působících na Ašsku. Role myslivců je nezastupitelná.

Miroslav Všetečka