Inspiraci k volbě povolání v tomto oboru nabídla chlapcům a děvčatům z Integrované střední školy Cheb přednáška „Energie – budoucnost lidstva“. Toto vzdělávací zařízení nabízí mimo jiné studium oborů, bez kterých se energetický průmysl neobejde. Besedu vedla Ing. Alžběta Bednářová inspektorka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které jsme se zeptali, jak se k tomuto zajímavému oboru dostala: „Na střední škole mě bavila matematika i fyzika a jelikož jsme měli skvělého fyzikáře, tak jsem se dostala ke spoustě zajímavých přednášek z oblasti jaderné energetiky a ta mě zaujala jako úžasná technologie, která má budoucnost.

Inspiraci k volbě povolání nabídla chlapcům a děvčatům z Integrované střední školy Cheb přednáška Energie – budoucnost lidstva.Inspiraci k volbě povolání nabídla chlapcům a děvčatům z Integrované střední školy Cheb přednáška Energie – budoucnost lidstva.Zdroj: Martina Drábková

Studovat fyziku má široké uplatnění v soukromých firmách i ve výzkumu a co je podle mě opravdu důležité - hlavně vás práce bude bavit, je to o řešení úkolů a zamyšlení se nad nimi, nečeká vás žádná rutina.“ odpověděla nám mladá nadšená expertka. V současné době na pracovním trhu obecně chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je obzvlášť citelný v technických profesích a energetický sektor pak patří k nejvíce postiženým. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem. Projekt „Energie - budoucnost lidstva“ běží nepřetržitě již 21. rokem a doposud se ho zúčastnilo více jak 260 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let z celé ČR. Lektoři besed jsou přední čeští odborníci na energetiku. Probírají se nejen ryze technické věci, jako je například skladování elektřiny, ale také rizika blackoutů, výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, právo všech lidí na energii a její vliv na životní úroveň a ekologickou stabilitu. Jedna beseda trvá dvě vyučovací hodiny a součástí jsou také praktické ukázky, například jak pomocí fotovoltaiky přeměnit špinavou energii na čistou zelenou, nebo měření radioaktivního záření pomocí radiometru. Besedy je možno zdarma objednat na: info@hejlservis.cz.

Příspěvek zaslala Martina Drábková. Velice jí děkujeme.