Přesné datum, kdy tu tato alej vznikla, není známé. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1910. Vzhledem ke stáří stromů se postupně nemocné stromy kácí a nahrazují se novými. Bříza je jedním ze stromů, o kterém koluje mnoho pověstí a mýtů. V9te, jaké legendy se k bříze vážou? Bříza je symbolem plodnosti, je to strom s přirozenou schopností regenerace. Vyzařuje lásku, má velmi pozitivní energii, je příslibem nového života a životní síly. Symbolizuje nové začátky a duchovní znovuzrození. Je jedním z neváženějších posvátných stromů. Považuje se za kosmický strom světla a moudrosti. Otevírá prý brány k nebesům. Bříza je stromem zasvěceným především ženám a dětem, ženským principem a čistotou. Kolébka z březového dřeva zajistí novorozenci ´Boží ochranu´.