Návštěvníci mají možnost si zde prohlédnout především naučnou stezku, kde se nachází takzvané mofety. Léčivý vzduch, krásná příroda a mofety to je přírodní rezervace Soos v Novém Drahově nedaleko Františkových Lázní.

Místo láká k procházce snad v jakémkoliv počasí. Po chodníku se lidé dostanou i k léčivému Císařskému prameni. Jedná se o nejsilnější z minerálních pramenů, které se v rezervaci nachází. Má velký obsah minerálních látek (6,5 g/l) a velké proplynění. Obsahuje v sobě sloučeniny železa, síry, hydrouhličitanu a chloru.

Rezervace je rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v mofetách. Je přístupná po 1,2 km dlouhé podlážkové naučné stezce. Bizarní terén je rozbrázděn erozí a pokrytý žlutými a bílými výkvěty minerálních solí. Rezervace Soos patří od roku 2005 do sítě evropských významných lokalit. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste množství mokřadních a slanomilných rostlin. Například velmi vzácná slanomilná orchidej korálice trojklaná. V areálu se dále nachází geologická expozice, zoopark (stanice pro záchranu živočichů), muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a pavilon s expozicí Dějiny Země a Dějiny paleontologie. 

Rezervaci se přezdívá český Yellowstone, protože Yellowstone v Americe je jí velmi podobný. Na rozdíl od té české rezervace, tam ale bublají opravdové bahenní sopky. Ty mohou být velké i několik metrů a vyvrhují do okolí horké bláto. 

Vstupenku do rezervace si koupíte v elektronické pokladně na budově sociálního zázemí. V létě je možné rezervaci navštívit od 9 do 18 hodin. Vstupné je pro dospělého 100 korun. Děti do 15 let platí 50 korun.

Příspěvek zaslala Jana Dvořáková. Velice jí děkujeme.