Při práci na knize jsem se snažil, aby měla tři základní prvky, a to romantiku, napětí a humor. Tyto prvky tato kniha má, a proto si myslím, že bude dobře přijata u čtenářů.

Knihu do svého fondu zařadila Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Studijní a vědecká knihovna pro Plzeňský kraj.

Knihu bude možné zakoupit například v Chodském knihkupectví v Domažlicích.

Petr Štauber