Původní plán přijet do národní přírodní rezervace vlakem sice nevyšel, protože na trati byla výluka, vše ostatní jsme si ale krásně užili. Nakonec jsme na místo určení dorazili v počtu 34 účastníků. Přivítali a celou lokalitou nás provedli ředitel františkolázeňského muzea pan Štěpán Odstrčil a správce Soosu pan Zdeněk Soukup. Dozvěděli jsme se o historických a přírodních souvislostech vzniku rezervace, přírodní podmínkách a seznámili jsme se s plány odborníků, jak budou území kultivovat v budoucnosti, aby se naše přírodní památka, ve střední Evropě zcela unikátní, zachovala co nejdéle a tvořila bohatý zdroj rostlinných a živočišných druhů, kterým mokřady a rašeliniště poskytují domov.
Zavítali jsme také do stanice pro poraněná zvířata a mohli jsme se svézt úzkokolejkou Kateřinou a osvěžit se v místním bistru. Výlet se opravdu vydařil a i počasí nám přálo. Moc děkujeme všem z muzea, Soosu i účastníkům za ochotu, vstřícnost a dobrou náladu.

Městská knihovna Cheb