„Začali jsme již před sedmi lety prvním projektem MAP, což byla zprvu pro mnoho lidí neznámá zkratka. Časem jsme si vybudovali důvěru a „mapka“ se dostala do povědomí školské veřejnosti. První MAP byl plánovací projekt, jehož cílem bylo vytvořit v našem regionu funkční platformu pro spolupráci v oblasti strategického plánování ve školství. Pro setkávání ředitelů škol se nám tehdy nejvíce osvědčily pravidelné kulaté stoly. Na nich jsme společně definovali potřeby škol a stanovili vizi a konkrétní cíle. Náš region tehdy nejvíce trápil nerovný přístup ke vzdělávací příležitostem. Příležitostí byla naopak naše regionální specifika: mimořádné kulturní a přírodní bohatství příhraničního regionu,“ vysvětlila Ing. Jana Krejsová, hlavní projektová manažerka.

Cheb má svůj vánoční strom, rostl v Lesní ulici desítky let
FOTO: Cheb má svůj vánoční strom, rostl v Lesní ulici desítky let

Na MAP I navázala „dvojka“ (MAP II, realizace 06/2018 – 05/2022), což byl již implementační projekt. To znamená, že se skutečně realizovaly naplánované aktivity. Pokračovalo se v úspěšně započaté spolupráci a zapojili se další noví aktéři: pedagogové, žáci, zřizovatelé i rodiče. „Jako nejpřínosnější se ukázala aktivní činnost pěti pracovních skupin - pro financování, pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro naše regionálně specifická témata. V souvislosti s revizí vzdělávacího programu v oblasti používání digitálních technologií dokonce spontánně vznikla pracovní skupina pro ICT. Scházeli se v nich ti nejaktivnější pedagogové, skuteční leadeři našeho území, kteří přicházeli s nápady na nejrůznější přínosné akce. Mezi rodiči měly největší ohlas například besedy zaměřené na školní zralost, které vedla zkušená speciální pedagožka. Pedagogové velmi oceňovali proškolení v inovativních vzdělávacích metodách a dětem se nejvíce líbily edukační programy zaměřené na historii Chebu, které se konaly přímo v historickém městském centru,“ zhodnotila Mgr. Pavla Sudimacová, manažerka projektových aktivit.

Věžový dům na sídlišti Michal
O práci domovníka v městských domech byl v Sokolově zájem. Vybrali jich devět

MAP III opět navázal strategickým a akčním plánováním ve školách, do něhož se více zapojili i zřizovatelé škol. Nově bylo připojeno i území SO ORP Aš. Na posledním Řídicím výboru, který se konal 22.11.2023, byla schválena další aktualizace tzv. Strategického rámce. V něm jsou zahrnuty plánované investiční záměry v oblasti školství, na které bude v budoucnu možné čerpat dotace například z operačního programu IROP nebo Spravedlivá transformace. Dalším výstupem MAP III je aktualizovaný strategický dokument a také akční plány na dva příští školní roky.

Projekt s názvem „MAP III v regionu SO ORP Cheb a SO ORP Aš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023087, byl financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a město Cheb jej realizovalo od srpna 2022 do listopadu 2023.

Pavla Sudimacová