Ajaxův zápisník seznamuje děti se základními zásadami bezpečnosti, s morálním chováním, učí děti o tom, co je právní vědomí. Obsahuje důležité téma jako je dopravní výchova, co je závislost a na čem může být člověk závislý. Ajaxův zápisník se také věnuje bezpečnému chování na internetu a tedy varuje děti před nebezpečnými predátory v on-line prostředí.

Posledním důležitým blokem v zápisníku je povídání o tom, jak nejbezpečněji se chovat během letních prázdnin, aby se všechny děti v pořádků v dalším školním roce vrátily do svých lavic. Během jejich pracovní cesty je doprovází policejní pes Ajax, který je považován za maskota celého preventivního projektu.

Zásah u hořícího domu v Chebu.
V Chebu vyhořel dům, v němž žili bezdomovci

Do projektu s více jak dvacetiletou tradicí se ve školním roce 2023/2024 zapojilo téměř 1 000 žáků z 30 základních škol z celého Karlovarského kraje. Zápisníky byly rozdány dětem policejními preventisty. Ti ve třídách uskutečnili úvodní hodiny, kdy dětem vysvětlili, co všechno Ajaxův zápisník obsahuje a jak s ním následně pracovat. K pracovnímu sešitu dostaly děti Ajaxův diář na školní rok 2023/2024, kam si mohou zaznamenávat různé poznámky, úkoly a dozví se z něj spoustu zajímavých rad. Diář je upozorní, kdo má kdy svátek, kdy jsou prázdniny, ale také si mohou procvičit dopravní značky. K tomu dostaly jako dárek i Ajaxovu propisku.

I v tomto školním roce obdrželi žáci spolupracujících základních a speciálních škol v Karlovarském kraji Ajaxův zápisník i pomůcky k němu zcela zdarma, a to díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na konci školního roku pak jako již tradičně proběhne tzv. Den s Ajaxem a to na všech třech okresech Karlovarského kraje. Tyto dny jsou odměnou pro všechny zúčastněné děti. Celé dopoledne je plné soutěží, ukázek práce, výstroje a výzbroje Policie ČR a každé z dětí si odnese i malý dárek.

Zuzana Churaňová