O odstranění Kristovy předkožky lze najít zmínky i v Bibli. Předkožka byla odstraněna osmý den Kristova života a zůstala po něm na zemi, když se on povznesl do nebe. Inspirovali se tím mnozí malíři, kteří Ježíšovu obřízku zaznamenávali na plátna.

Ve skutečnosti se však kromě v umění Svatá předkožka objevila i v reálném životě. Nebo to o ní lidé alespoň tvrdili. Poprvé se předkožka objevila okolo roku 800, kdy ji král Karel Veliký věnoval papeži Lvovi III. jako dar. Prý ji dostal od andělů.
Vzápětí se se Svatými předkožkami roztrhl pytel. Dvacet jedna kostelů tvrdilo, že ji mají. Často všichni najednou. Předkožkám se připisovaly i zázračné schopnosti. Měly prý pomáhat ženám při porodu. Protože jich bylo tolik, lidé si chtěli nechat své Svaté předkožky ověřit jako tu správnou.

Podle některých teologů byla každá Svatá předkožka podvodem, protože když se Ježíš dostal do nebe, jeho předkožka následovala za ním. V 17. století teolog Leo Allatius ve své eseji uvedl, že předkožka se povznesla do nebe s Ježíšem a stala se prstenci Saturnu.

Katolická církev nechtěla být v centru takové kontroverze a rozhodla, že je neslušné tolik se věnovat Kristovým intimním orgánům. Proto prohlásila, že všechny předkožky jsou falešné, a v roce 1900 mluvení či psaní o Svaté předkožce prohlásila za zločin trestaný vyhoštěním z církve.

Já ovšem klidně mohu každého s touto absurdní historkou (která je tak absurdní jako ostatně celá katolická církev – a vlastně i všechny církve ostatní) seznámit, protože mne vůbec nějaká katolická církev nemá odkud vyhostit.

Miloslav Smola