Klášterní zahrada je součástí komplexu františkánského kláštera a byla po celkové obnově zpřístupněna veřejnosti v roce 2002. Zeleninová a ovocná zahrada byla součástí kláštera již od jeho vzniku. Potřebám kláštera sloužila až do 30. let 20. století. V té době byla upravena na zahradu okrasnou. Avšak v 50. letech 20. století po zrušení kláštera a internaci zdejších řeholníků byla zahrada přeměněna na zeleninovou s tím, že ji využívala škola jako svoji školní zahradu. K zahradě náležel také pivovar. 

Roce 1989 v rámci obnovy turistického ruchu v Chebu a v souvislosti s obnovou řady památek (vč. Chebského hradu) byla zahrada znovu přestavěna na zahradu okrasnou. Přestavba byla dokončena v roce 2002.

V zadní části dvorku u klášterní zdi je k vidění jakýsi miniskanzen postav z nedávné minulosti. Jde o sochy V. I. Lenina a J. Fučíka. Rovněž se zde nachází sousoší pohraničníka se psem.

Příspěvek zaslala Anna Dlesková. Velice jí děkujeme.