Akce začala pozorováním slunce, kdy k tomu připravený dalekohled zručně nastavoval a zároveň ke všemu poskytoval odborný výklad pracovník hvězdárny Miroslav Poláček. Malým i velkým zájemcům vysvětlil pojem chromosféra a fotosféra. V prostorách sálu staré latinské školy pak několik desítek posluchačů vyslechlo zajímavou přednášku Nebezpečné bouřkové jevy Lumíra Hanzlíka. Vzhledem k tomu, že i astronomové musí srovnávat jevy ve vesmíru a na zemi, rozhodl se ji, vzhledem k nedávným tornádům na Moravě a povodním v Evropě, věnovat této aktuální tématice. S perfektně připravenou videoprojekcí objasnil vznik bouřek, blesků, bleskových výbojů ale například i tornád a dowburstů.

S příchodem setmění následovalo pozorování hvězd speciálním dalekohledem. Možnosti dozvědět se něco více využili i návštěvníci, kteří se toho dne účastnili další klášterní akce s názvem Monastýrování. Živo tak bylo na klášteře ještě chvíli po půlnoci a obě akce sklidily mnoho pochval z úst zúčastněných posluchačů a pozorovatelů. 

Monika Šavlová