Délka toku měří 4 kilometry, plocha povodí je 9,2 km². Potok pramení ve Smrčinách v nadmořské výšce 505 metrů, zhruba 1,3 kilometru od česko-bavorské hranice. Jeho pramenný rybníček se nachází západně od Svatého Kříže, osady okresního města Cheb. Teče severním směrem mezi loukami a poli kolem okraje přírodního parku Smrčiny. Protéká soustavou rybníků a osadou Pelhřimov.

Před železniční tratí a zastávkou Cheb-Skalka opouští Smrčiny a vtéká do Chebské pánve. Na chebském sídlišti Skalka mizí v zemi a potrubím pokračuje k řece Ohři, do které se zprava vlévá pod vodní nádrží Skalka. Podle historických údajů býval tento potok tak čistý, že ho lidé z Pelhřimova, který býval kdysi samostatnou obcí, používali jako pitnou a na vaření. Dnes je tok znečištěn a pít se nedá.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.