Lokalita se nachází přibližně 3 km severozápadně od obce Hazlov, po pravé straně silnice z Hazlova do Aše pod Goethovo vrchem (670 m n. m.). Najdete ji zhruba 7 kilometrů od Aše. Parkoviště se nachází u autobusové zastávky Hazlov - Pata. Jsou tu směrové ukazatelé. Přírodní památka je situována na okraji lesa v oblasti přírodního parku Halštrov. V oblasti, přibližně 550 m od okraje přírodní památky, se nachází také pamětní deska připomínající pobyt německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe. 

V délce přibližně 1 km se podél silnice zvedá nesouměrný skalnatý hřbet. Ten je tvořen dvojslídnou smrčinskou žulou. Ze skalnatého hřbetu vystupuje nad okolní povrch vypreparovaná křemenná žíla českého křemenného valu. Křemenná žíla se vlivem mrazového zvětrávání rozpadla na mnoho bizarních skalek. V okolí mrazových srubů doplňují na svazích balvany, skalní věže i viklany. Do roku 1946 se zde těžil kámen a štěrk v malých lomech. Největší lom, ležící mimo území chráněné památky, byl v provozu až do 60. let 20. století. 

Přírodní památku tvoří skalní útvar 400 m dlouhý a 10 m široký. Skalní stěna dosahuje výšky 3 až 15 m. Ve skalní stěně je řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Skálu tvoří šedavý a bílý křemen a patří k jednomu z mála křemenným valům v jinak žulovém tělese u nás. Skalka se zvedá téměř svisle vzhůru a její nejvyšší bod je Goethův vrch. Oblastí přírodní památky Goethova skalka byla vyznačena naučná stezka Goethova skalka.

Básník Wolfgang von Goethe sem podle kronik a historických pramenů často chodil a tvořil tu část ze svých děl. Dokonce si tu maloval krajinu do svého skicáře. Dříve totiž okolí nebylo zarostlé lesem, ale nabízelo široký výhled do krajiny. Právě kvůli tomu dostalo toto místo jeho jméno. 

Goethova skalka je zvláštní v tom, že se jedná o část křemenného valu, který tady pronikl na zemi. Jedná se o skalní hřbet, který se táhne v délce několika set kilometrů z jižních Čech až právě sem. A jen na málo místech je možné tuto žílu vidět na vlastní oči, protože je schovaná hluboko pod povrchem. V Hazlově je tak jedinečná šance, tuto zajímavou přírodní hříčku spatřit. 

Příspěvek zaslal Zdeněk Synčák. Velice mu děkujeme.