Nedávno byla stavba zpevněná nosnými trámy. Na svou záchranu ale zatím stále čeká. Zeptala jsem se přímo na řiditelstvi Léčebných lázní společnosti Ensana a cituji odpověď pana Jána Trúchlyho: "Objekt Rudolfova pramene je díky nestabilnímu podloží ve špatném stavu. Byli jsme proto nuceni objekt stabilizovat a zpevnit, dle návrhu statika tak, aby nedošlo k samovolné destrukci. Záchrana objektu bude velmi složitá a drahá, jelikož se jedná o kulturní památku. Objekt bude nutné kompletně rozebrat (včetně základových konstrukcí), vytvořit nové základové konstrukce, založené na 24 kopaných studnách a železobetonovém rámu. Nadzemní části stavby se poté budou skládat do původní podoby. V tuto chvíli projektanti pracují na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Jakmile získáme stavební povolení, budeme hledat vhodný dotační titul, aby bylo možno tuto nákladnou stavbu financovat. Je to bohužel běh na velmi dlouhou trať a v tuto chvíli nedokážeme sdělit, kdy oprava proběhne. Na její záchraně však pracujeme."

Starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík je připravený rekonstrukci podpořit.

Budeme tedy přát této krásné budově ,aby zase pyšně zářila uprostřed našeho parku.