Výlet byl určen poznávání území Smrčin/Fichtelgebirge na české straně, motivaci a inspiraci k dalším individuálním výletům v českém pohraničí.

Kromě hradu Seeberg se skupina zastavila i v Národní přírodní rezervaci a stanici pro záchranu živočichů Soos a na Komorní hůrce.

Lidé se dozvěděli čím je hrad Seeberg výjimečný v chebském regionu, i to, že jeho dnešní vzhled je zásluhou několika lidí z minulého století. Lidé také zjistili, že oblast Egerlandu, tedy historického Chebska, byla velká oblast, kde lidé měli své zvyky, kroje, zdobený nábytek a podobně.

Jan Buriánek
Hrad Seeberg, kastelán