Letos několik dalších kriticky ohrožených "osmahlíků" vykvetlo i na opačné, tedy severní, straně hřebenu. O louky se vzácnou květenou nad Michalovými Horami pečuje správa CHKO Slavkovský les. Vstavač osmahlý je silně ohrožený druh vzácné orchideje.

„Potřebuje výhřevné stráně spíše bazického (zásaditého) podloží, nízkostébelný trávník a pravidelné obhospodařování," uvedla už dříve Deníku Jana Rolková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. A protože si na některých hlízách rádi pochutnávají divoká prasata, jsou orchideje chráněny do země položeným pletivem, které zabraňuje zvěři kořínky vyrývat.