Chebská knihovna byla vystavěna jako druhá veřejná knihovna na našem území. Hlavní budova byla navíc prohlášena za kulturní památku, významný doklad chebské secesní architektury. 

První veřejná knihovna na území českých zemí byla postavena roku 1892 ve Svitavách (od roku 1969 slouží tento objekt jinému účelu), druhá se budovala v letech 1909–1910 v Chebu. Vznikla díky velkorysému odkazu chebského rodáka Ing. Dominika Kreuzingera, majitele místních strojíren, radního a alpinisty, který zemřel v italském Arcu v pouhých 47 letech. Pro její výstavbu bylo zvoleno místo vedle středověkého opevnění (dnes ulice Obrněné brigády 615/1), v reprezentativní lokalitě s divadlem. Práce vedl podle plánů teplického architekta Maxe Loose stavitel Franz Kraus z Chebu. Slavnostně zahajovala 12. února 1911. Jako česká veřejná knihovna se pak po druhé světové válce otevírala 28. října 1946.

Knihovna nesla ve své historii jméno svého mecenáše Dominika Kreuzingera i Ladislava Zápotockého. Měnila se také její působnost – z městské knihovny na okresní, či krajskou. Od roku 2003 je příspěvkovou organizací města Chebu.

Kapacita historické budovy, přes existenci druhého objektu knihovny v nedalekém sousedství (ulice Obrněné brigády 572/18), již ovšem potřebám instituce 21. století nevyhovuje, připravuje se proto její rozšíření. Projekt ateliéru A69 architekti, který v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2015 vyhrál u odborné poroty i veřejnosti, řeší s ohledem na památkově chráněné prostředí jak vybudování unikátní, ´neviditelné´ přístavby v bývalém hradebním příkopu, tak rekonstrukci interiérů unikátní knihovny.

Zájem veřejnosti o stavbu je nebývalý, v roce 2017 ji v podpisové akci podpořilo během dvou měsíců na 8 tisíc lidí. Od roku 2018 je rozšíření knihovny mezi klíčovými investicemi města.

Jindřich Čermák