Nachází se poblíž lázeňského centra, přibližně 350 metrů od Národní ulice v ulici Anglické, u její křižovatky s ulicí Francouzskou. Trojlodní bazilika v novorománském slohu s polygonálním presbytářem byla postavena podle návrhu chebského stavitele Karla Haberzettla v roce 1875 (v některých pramenech se uvádí, že kostel byl dostavěn a vysvěcen v roce 1880). Věž byla ke kostelu přistavěna až v roce 1917. Fasáda je rozdělena na jednotlivá pole lizénovými rámy. V jednotlivých polích jsou půlkruhová okna, kolem kterých byly vytvořeny odstupňované špalety. Stavba je ukončena dosti přesahující korunní římsou. Vchod do kostela je pod věží na západní straně z Anglické ulice. Věž kostela je dosti neobvyklá, nad vchodem je neobyčejný výrazný portál a nad ním vysoké, půlkruhové okno. Věž je ukončena nízkou kopulí s křížem. Jana Navrátilová