Večer diváci a posluchači zaplnili kostel svatého Jana Křtitele, kde zazněly árie mladé sopranistky, i vánoční koledy a zazpívali si také všichni přítomní. Večer moderoval Antonín Hříbal a o klavírní doprovod se postarala Veronika Sivíčková.