Stráň u Dubiny je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Libá. Rezervace přesahuje až do sousedního Německa, kde část této rezervace prochází obcí Hammermühle. Tam můžete vidět také nádherný meandr řeky Ohře v místě, kde stával mlýn. Voda tu kaskádovitě teče po kamenech. Lesem se dá pak dojít až na hrad Hohenberg, který se týčí nad údolím.

Důvodem ochrany je zachování přirozených společenstev nehnojených krátkostébelných luk, pastvin a vřesovišť a travinatých xerotermních společenstev.