Na ochoz věže vystoupáte po 72 schodech a odměnou vám je nezapomenutelný výhled. Uvnitř rozhledny mohou lidé spatřit i historické runové nápisy. Rozhledna je otevřena od dubna do října. 

V letech 1914 – 1915 tu byl okrašlovacím spolkem a obcí Horní Pelhřimov postaven hostinec. Ten však zanikl krátce po 2. světové válce. 

Název nese po německém kancléři Otto von Bismarckovi. V té době bylo postaveno v německy mluvící části Evropy a také v Jižní Americe dvě stě podobných Bismarckových rozhleden, sloupů a mohyl. Na českém území stojí tři Bismarckovy věže. Tou druhou je rozhledna Háj na stejnojmenném vrchu nedaleko Aše a třetí stojí na vrcholu Tanečnice ve Šluknovské pahorkatině poblíž Mikulášovic.

Materiálem pro její stavbu byl kámen. V období existence železné opony se rozhledna nacházela v zakázaném hraničním pásmu, stala pozorovatelnou pohraničníků a proto byla pozapomenuta. V roce 1973 byl nedaleko rozhledny postaven nový televizní vysílač. Od roku 2004 je v majetku města Cheb a o rok později prošla dvoumilionovou rekonstrukcí.

Kromě Bismarckovy busty, po které zůstalo prázdné místo nad vchodem, byla stavba doplněna starogermánskými symboly. Vstupní dveře i dveře na balkon jsou zdobeny mohutnými meči. Na hlavních dveřích se mezi meči nachází kulatý štít, v jehož středu je šesticípá hvězda. Ta symbolizuje v germánské mytologii vesmír. Nad vchodem je umístěn znak města Chebu. Na stěnách schodiště se nachází 43 žulových desek, do kterých jsou vytesány runové nápisy. Runové nápisy zvyšují tajemnost věže. Neobsahují však žádná mystická sdělení, ale třeba věnování chebských řezníků nebo oslavují Bismarcka a antislovanského a antisemitského nacionalistu Schönerera. 

Monumentální Bismarckovy věže často měly na vrcholcích věží obří lucerny či mísy pro ohniště a fungovaly jako majáky. Ohně se zapalovaly zejména v den výročí Bismarckovy smrti a podle původního záměru měly vytvořit ohnivý řetěz napříč celým Německem či dokonce Evropou nebo světem. Často se ohně na vrcholu zapalovaly i při jiných příležitostech, například při letním slunovratu nebo jiných významných den, čímž podtrhovaly svou mystičnost.

Podle psychotroniků jsou všechny Bismarckovy rozhledny plné pozitivní energie. Kterou podtrhují i starogermánské symboly. Některé symboly se ani dodnes nepodařilo odborníkům rozluštit. Ačkoliv jsou v runovém písmu na zdech vytesány především věnování. Nachází se tu i takové, které se dodnes rozluštit nepodařilo a pouhými věnováními nejsou. Podle literatury se tu nachází i některé formule na ochranu věže před pohromou. 

Zaslal Miroslav Šindelář. Děkujeme.