„Záleží nám na tom, aby v kraji rostl počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. Jsou naší budoucností. Z toho důvodu jsme před několika lety navázali partnerství s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí. Tamním vysokoškolákům zprostředkováváme témata i konzultace k jejich absolventským či seminárním pracím a pro středoškoláky z Karlovarska již druhým rokem pořádáme společný výjezd na dny otevřených dveří. Věřím, že tato i další naše iniciativy pomohou do regionu přivést nebo motivovat k návratu právě absolventy vysokých škol,” uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Nabídku společného autobusového zájezdu využilo celkem 11 studentů z různých středních škol, kteří měli zájem hlavně o prohlídku Fakulty umění a designu, Fakulty zdravotnických studií, Pedagogické a Přírodovědecké fakulty. Bohatý program zahrnující prohlídku KAMPUSu, budov jednotlivých fakult, vědecké knihovny, učeben, laboratoří, ale také přednášky k nabízeným studijním oborům nebo diskuse se zástupci jednotlivých kateder a s potenciálně budoucími spolužáky studenty příjemně překvapil.

„Bylo to super. Ačkoli mám ještě jednu nabídku, kde se hradí školné a zaměstnavatel je ochoten ho uhradit, kdybych se měl hned rozhodnout, vyhrálo by Ústí. Super lidi, super fakulta. Určitě to naplnilo mé očekávání,” sršel nadšením Jan Čurlin, jeden z účastníků exkurze, který studuje Střední zdravotnickou školu v Chebu, vypomáhá jako pomocný bratr v nemocnici a zároveň pracuje jako zámečník.

I studentky z Gymnázia Cheb návštěva UJEP natolik nadchla a přesvědčila, že jsou rozhodnuté přihlášku určitě poslat. Dvě na Fakultu zdravotnických studií a jedna na Přírodovědeckou fakultu.

Miroslava Tlučhořová