V Chebu se k této kampani rádi připojujeme. Vybrali jsme čtyři cíle, na které se při plánování akcí do konce roku zaměříme: Zdraví a kvalitní život, Kvalitní vzdělání, Dostupné a čisté energie, Klimatická opatření. Nejbližší z nich, Týden pro klima, se uskuteční od 14. do 20. června.

Proč si knihovny zvolily zrovna toto témat? Protože právě v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19 máme možnost zamyslet se nad stavem našeho světa a zaměřit se na to, jak řešit některé z jeho největších problémů. Pro knihovny je udržitelnost důležité téma také proto, že se ze své podstaty podílejí na udržitelném způsobu života. Půjčování knih pomáhá šetřit zdroje. Čtenářství je cesta ke vzdělání a přemýšlení o světě, třeba o globálních tématech. V neposlední řadě mohou být institucí, která může šířit osvětu o trvale udržitelném rozvoji.

OSN v roce 2015 formulovala cíle udržitelného rozvoje. Je jich hned sedmnáct.
Martina Kuželová, ředitelka Městské knihovny Cheb