Dalším problémem jsou občané odkládající ke kontejnerům odpad, který tam nepatří. Ve většině případů se jedná o stavební suť, vysloužilé elektrospotřebiče nebo starý nábytek. Děje se tak přesto, že město Cheb má sběrný dvůr, kde je velkoobjemový odpad možné odevzdat bezplatně, i službu Taxi odpad pro ty, kteří nemají odpad do sběrného dvora jak dopravit.

Jeden z posledních případů řešili strážníci na sídlišti Spáleniště. Zde už byly u kontejnerů odloženy kusy dřeva z vestavných skříní a další odpad byl připraven u domu. Strážníci na místě zjistili pachatele, provedli potřené úkony a celou věc oznámili správnímu orgánu, který může uložit mnohem vyšší pokutu než hlídka na místě.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města, kteří se chovají slušně a ohleduplně.

Pavel Janošťák, ředitel Městské policie Cheb