Online kolokvium přiblíží prostřednictvím několika příspěvků našich odborníků stav, ve kterém se nacházelo Kynžvartsko, potažmo Chebsko, v období druhé poloviny života Albrechta z Valdštejna. Jedná
se o dobu pobělohorskou, dobu, kdy Kynžvart získali Metternichové, dobu, kdy eskalovaly konflikty
třicetileté války v této oblasti vrcholící opakovaným dobíjením hradu Kynžvart. Představena bude též
tehdejší situace rodu Metternichů.
Kolokvia se zúčastní přední archiváři Národního archivu České republiky v Praze. Jan Kahuda spravující rodinný archiv Metternichů a Pavel Koblasa, který se dlouhodobě zabývá zejména majetkovými poměry v habsburské monarchii. Valdštejnský element zajistí Markéta Janáková z Chebského muzea.
Zacílení na Kynžvartsko se ujme na základě lokálních průzkumů archeolog Filip Prekop věnující se
hradu Kynžvart a historik Jakub Krček, který přednese místní historické souvislosti včetně stavu kynžvartského panství.

PROGRAM 28.11.2020:
14:00 zahájení; Petra Jadlovská, kurátorka SZ Kynžvart
14:10 INVITA INVIDIA - Albrecht z Valdštejna (1583–1634) a Cheb;
Markéta Janáková, Muzeum Cheb
14:45 Kancléřův praprastrýc. Lothar von Metternich (1551–1623), arcibiskup trevírský;
Jan Kahuda, NAČR, správce metternichovského rodinného archivu
15:20 Majetková država Metternichů v době pobělohorské;
Pavel Koblasa, NAČR, archivář
16:00 Vznik a zánik hradu Kynžvartu ve světle prvního archeologického výzkumu;
Filip Prekop, NPÚ, archeolog
16:40 Kynžvart v době Albrechta z Valdštejna,
panské sídlo a jeho hospodářské zázemí ve druhé pol. 16. a první pol. 17. století;
Jakub Krček, ZIP o.p.s., historik

Štefan Brštiak, referent pro styk s veřejností, Správa státního zámku Kynžvart