Společnost Ašské lesy pravidelně spolupracuje se školami v regionu. V loňském roce se například podařilo za přispění dětí, rodičů a pedagogů ze školy v Okružní ulici v Aši sesbírat přes dvě tuny kaštanů, které byly využity na dokrmování zvěře v lesích. V první polovině prosince 2023 byla soutěž ve sběru lesních plodů vyhodnocena v areálu školy a děti dostaly drobné dárky od vedení firmy, která spravuje lesy v majetku města Aše a Hranic.

Pan Kopásek přinesl také ukázky paroží vysoké zvěře.Michal Kopásek přinesl také ukázky paroží vysoké zvěře.Zdroj: Foto: archiv Ašských lesů

„Slíbili jsme, že i v roce 2024 navážeme na předcházející období a budeme se dětem věnovat. Slib plníme,“ zmínil v úvodu jednatel Ašských lesů s.r.o. Jiří Červenka. Už 12. ledna se konalo první setkání s dětmi. Lesní hospodář Michal Kopásek populární formou přibližuje dětem život zvěře v přírodě, práci lesníků, jak by se lidé měli v přírodě chovat a podobně. S velkým zájmem děti sledují popisování zvířecích stop ve sněhu. Michal Kopásek z Ašských lesů řekl: „Další přednášku jsme uskutečnili se žáky tříd 1.A a 5.B. školy v Okružní ulici ve čtvrtek 18. ledna 2024. Ve třídě jsem dětem vysvětloval, jak je důležitá péče o zvěř v zimních měsících. Ukázal jsem jim různé druhy paroží. Následovala procházka v přírodě a praktické ukázky stop zvěře.“

Besedy s dětmi zároveň popisují náročnou a zodpovědnou práci lesníků a myslivců. „Děti se při přednáškách ptají na otázky úměrné jejich věku. Bývají často úsměvné. Věřím, že se nám daří děti vést k poznání a lásce k přírodě,“ dodal Kopásek. Další setkání s dětmi se uskuteční 26.ledna v mateřské škole v Okruží ulici a 2.února v základní škole v téže ulici. Ve fázi příprav je beseda s dětmi v Mokřinách.

Miroslav Všetečka