Žáci vyjeli do obce Nagel, kde se v přírodním parku Waldhaus Mehlmeisel poprvé setkali s německými žáky zdejší školy. Pozvaní animátoři naučili žáky pozdravy v obou jazycích a byli skvělými překladateli a průvodci během prohlídky přírodního parku, ve kterém si mohli prohlédnout sněžného zajíce, tetřívka obecného, mývala, jezevce, veverky, husy, jeleny a divoké kočky.

Nejlepším zážitkem byla vyvýšená trasa ve výšce třech metrů přímo nad rysem a divočákem. Na vyvýšených plošinách žáci pozorovali plavání divočáků a šplhání rysů a krmení všech zvířat správcem parku. 24.5.2022 navštívili naši školu němečtí žáci z Nagel. Rozdělili se do skupin a ve 2. a 3. třídě si vybarvili obě státní vlaky, které měly celou dobu pobytu na krku. V prostorách zahrady si zopakovali pozdravy a naučili se základní barvy. V lanovém centru řešili název tajenky, který jim napověděl následující místo tohoto setkání.

Cestou na ,, Ranch Calypso“ si prohlédli místní kostel sv. Michaela. Na Ranchi se projeli na koních a naučili se názvy některých domácích zvířat. 21.6.2022 se uskutečnilo poslední společné setkání v ZOO Plzeň. Kromě našich a německých žáků z obce Nagel a Tröstau přijeli i žáci z 6. ZŠ Cheb, kteří byli do tohoto projektu paralelně zapojeni. Před vstupem do zahrady obdržel každý žák bílé tričko a celá skupina byla rozdělena do čtyř skupin, kterou doprovázel jeden moderátor, který měl komentovanou prohlídku v obou jazycích. Každé setkání proběhlo v přátelské atmosféře, jehož nedílnou součástí byl společný oběd. Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu této akce.

Příspěvek zaslala Věra Volmůtová ze základní školy Dolní Žandov. Velice jí děkujeme.