Pro letošní sezónu jsou  komentované prohlídky pro veřejnost nově zařazeny do stálé nabídky i ve všední dny. Od 18. června do 18. září každý všední den je začátek prohlídky v 14:00, o víkendech a svátcích pak v 11:00 a v 14:00. Chybět nebudou ani oblíbené akce věnované rozličným tématům. 10. dubna to bude Květná neděle na hradě Seeberg, 22. října Svatohubertská slavnost a 10. prosince Seeberský advent“, sdělila kastelánka hradu Seeberg Hana Cestrová.

„V nabídce budou i žádané tematické noční prohlídky“, vysvětlila kastelánka hradu. „Po loňské gotice se budou letos zabývat obdobím renesance. Ti, kteří navštívili noční prohlídky v uplynulých letech, budou vědět, že je čeká nejen historie hradu a Chebska v tomto období, ale také připomenutí možná už zapomenutých znalostí z dějepisu o renesanci v Evropě – architektuře, výtvarném umění, hudbě, odívání a také stravování a stolování," upřesnila. 

Příspěvek zaslala Václava Simeonová. Velice jí děkujeme.