V roce 2011 zde trvale žilo 43 obyvatel. Nový Drahov je součástí Svazku obcí Kamenné Vrchy. Původní německé pojmenování obce je Rohr. To bylo odvozeno od jména prvního majitele, chebského rychtáře Konráda Rohra, ve službách Nothaftů, držících nedaleký hrad Vildštejn ve Skalné. Jméno Nový Drahov vzniklo až po druhé světové válce a nemá žádné historické kořeny. Nový Drahov je od roku 1995 chráněn jako vesnická památková rezervace. Kromě toho jsou ve vesnici ještě samostatně chráněny jako kulturní památky některé domy.
Mária Cibová