Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Z tohoto důvodu má policie v Karlovarském kraji zřízeno několik speciálních výslechových místností, které mají zabránit druhotné viktimizaci obětí trestných činů. K zabránění druhotné viktimizace slouží také specializovaní krizoví interventi, speciálně vyškolení policisté a policejní psychologové, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Policie České republiky disponuje plošným systémem specialistů a metodiků pro oběti trestných činů a domácího násilí. Policie má také propracovaný vzdělávací systém v této oblasti. Specialisté jsou pravidelně vzděláni v dovednostech, jakým způsobem pracovat s různými typy obětí a s jejich specifickými potřebami.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č.45/2013 Sb. O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status „zvlášť zranitelné oběti“ mezi které paří například i děti, osoby vysokého věku nebo obětí domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejich dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem.

Nicméně není to jen policie, která s oběťmi trestných činů spolupracuje a nabízí pomocnou ruku v těch nejsložitějších obdobích jejich životů. Je to také Probační a mediační služba, která obětem nabízí restorativní péči, pomoc při řešení konfliktů spojených s trestnou činností, ale také zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy těchto obětí. Probační a mediační služba dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům.

Kde najít pomoc?

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů – odkaz

Na tomto odkazu zadáte název města nebo vyberete okres a poté se Vám zobrazí dané subjekty.

Na webových stránkách Policie České republiky je zřízená samostatná kapitola kde jsou důležité informace pro oběti trestných činů a zasažené mimořádnými událostmi (odkaz zde).

Rovněž i Probační a mediační služba disponuje internetovými stránkami, které jsou věnovány obětem trestné činnosti (odkaz zde).

Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Nikdo totiž nikdy nemusí být na nic sám.

Zaslala kpt. Bc. Zuzana Churaňová. Velice děkujeme.