Během opravy se objevily problémy s podzemní vodou a také při sanaci podchodu. Stavební práce vyšly na více než půl miliardy korun. Na třech nástupištích se podařilo opravit zastřešení, osvětlení, informační systém a přilehlé koleje včetně výhybek. Nainstalované výtahy na nástupištích už začaly jezdit a cestující je začali plně využívat. K tomu všemu tu mají lidé k dispozici i eskalátory. 

Miroslav Straka