Za účasti pozvaných hostů, prezidentky SČR paní Jany Ouředníčkové, poslankyně Parlamentu České republiky Jany Mračkové Vildumetzové, starosty města Mariánské Lázně Martina Hurajčíka, člena Rady Miloslava Chadima a více než stovky místních seniorů, zahájil schůzi předseda základní organizace SČR v Mariánských Lázních pan Karel Lokajíček. Přečetl výroční zprávu o hospodaření místní organizace, její celoroční činnosti, realizovaných akcích v uplynulém roce a poděkoval Městu Mariánské Lázně a všem sponzorům za finanční podporu. Dále seznámil přítomné s připravovanými akcemi, plánem činností a předběžným rozpočtem na příští rok 2024. Poté pronesli své zdravice všichni hosté a proběhla krátká diskuze. Pan Lokajíček poděkoval paní prezidentce Janě Ouředníčkové a paní poslankyni Janě Mračkové Vildumetzové za to, že si i přes své velké pracovní vytížení udělaly opět čas na návštěvu SČR v Mariánských Lázních. Pan starosta Martin Hurajčík ocenil výsledky činnosti místní organizace a slíbil všestrannou podporu a spolupráci.

Oslava se vydařila.Oslava se vydařila.Zdroj: Foto: Jaroslava Brožová Lampertová

Po ukončení oficiální části následoval bohatý kulturní program. Pod vedením paní učitelky Miluše Niklové zahrály a zazpívaly děti z LŠU známé písně z filmových pohádek a populární skladby. Děti sklidily veliký potlesk. Se svým originálním tanečním vystoupením následovala plzeňská skupina Dance by Lion’s, pod vedením pana Romana Nováčka. Jejich temperamentní taneční kreace velice potěšily všechny přítomné. Zavzpomínali na staré časy a někteří se připojili k tanci. Velkým překvapením bylo vystoupení „ Elvise Presleyho“, Karla Gotta“ a jejich tanečnic. Senioři byli nadšení a po tomto vystoupení následovalo i společné focení seniorů s hosty, nebo umělci. V průběhu kulturního programu bylo podáváno občerstvení dle nabídky hotelu Cristal. Do konce oslavy hrálo k tanci a poslechu DUO ORIGINÁL z Plzně. Takto oslavili místní senioři svůj sváteční den.

Jaroslava Brožová Lampertová