Zámeckým parkem protékají tři potoky, na kterých byly zbudovány rybníky Panský, Zahradní, Mlýnský, Písečný a Černý. Pod zámkem je v parku umístěna litinová plastika bohyně Diany, která je kopií originálu z parku ve francouzském Versailles. Nedaleko sochy je Lví pramen. Na kopci v parku je umístěna dřevěná lesní kaple svatého Kříže z roku 1835 v pseudogotickém stylu, která se stala oblíbeným poutním místem. Park je vytvořen v anglickém stylu. V parku bylo v roce 2008 vytvořeno golfové hřiště.

Se svou rozlohou téměř 100 ha patří k největším v Čechách. Přírodní areál dotváří několik rybníků, novogotická kaple, vyhlídkový altán v čínském stylu, řada plastik, pomníků a cizokrajných dřevin. Na park navazuje golfové hřiště. Kolem cesty z Kynžvartu, hlavní cesty parkem a kolem příčné severojižní cesty byly vysázeny aleje.

Slohově jednotné se zámkem a současně s ním přestavěné a postavené jsou i další objekty areálu – hospodářský dvůr, který tvoří protiváhu zámecké budově, budova zahradnictví se skleníkem, pivovar a lesovna pod zámkem. Jižní závěr parku tvořil v této fázi hřbet nad pivovarem, na němž postavena empírová čajovna. V severozápadním cípu byl postaven obelisk na paměť císařů, jimž Metternich sloužil - Františka I. a Ferdinanda V.

Největší obdiv se váže k Lesní kapli svatého Kříže, vybudované v roce 1835 v pseudogotickém stylu, která se stala časem oblíbeným poutním místem okolních věřících. Je citlivě zasazena do lesoparku nad zámkem mezi přírodní kameny a do včech stran jsou od ní nádherné průhledy do okolí. Na dohled na Kamenné vyvýšenině se nachází litinová Čajovna, kde se ještě v třicátých letech minulého století podával pro panstvo Čaj o páté.

Zaslala Jana Šindelářová. Děkujeme.