Zelené listy rostlin jsou plné barviva chlorofylu. Ten ve vegetačním období zachycuje energii slunečního záření a využívá ji k tvorbě organických látek, cukrů. Tento proces se nazývá fotosyntéza a jedním ze základních životních dějů umožňujících život na naší planetě. Mimochodem, vedlejším produktem fotosyntézy je kyslík, uvolňovaný do atmosféry. Kromě toho listy obsahují štěrbiny, průduchy, těmi si s okolím vyměňuje důležité plynné látky, jako je oxid uhličitý a vodní pára.

V listech jsou však obsažená i jiná barviva. Jedná se o žluté karotenoidy, které pomáhají při fotosyntéze a chrání rostlinu před účinky příliš silného záření. Další jsou červené antokyany, s těmi se setkáváme i v květech a plodech. V podzimních měsících klesá množství chlorofylu v listech, zelené barvivo se rozkládá, a do popředí se dostávají další, doposud skrytá barviva. Výsledné zbarvení listů je dáno tím, která barviva a v jakém množství v listech nakonec zůstanou, vliv má však také intenzita slunečního záření i okolní teplota.

Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými důvody, kdy původně soukromé školy měly v létě prázdniny, protože se děti s rodiči přesouvaly z měst na svá letní sídla. Po přijetí povinné školní docházky od Marie Terezie převzaly státní školy rozvrhy soukromých škol. Dodnes přetrvává tvrzení, že prázdniny měly děti, protože pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno, mohly chodit do školy. Ve skutečnosti ale v létě na poli práce není skoro žádná.

Zaslala Mária Cibová. Děkujeme.